www.bel.com.pl > Katalog > Karta katalogowa książki

Karta katalogowa książki

Okładka: Aluminki
Autor: Stanisław Jóźwiak
Tytuł: Aluminki żelaza
Liczba stron: 206
Format: B5
Oprawa: miękka
Data wydania: 2014-12-11
ISBN: 978-83-7798-217-4
Wydawca: BEL Studio Sp. z o.o.
Do kupienia w księgarni IKNT
Sugerowana cena detaliczna: 76.13 zł
Opis:

Sekwencja przemian fazowych w procesie nieizotrmicznego spiekania proszków żelaza i alumuminium

Niniejsza monografia stanowi obszerne studium dotyczące sekwencji przemian fazowych zachodzących w trakcie procesu tworzenia fazy międzymetalicznej FeAl ze składników elementarnych żelaza i aluminium z jednoznaczną identyfikacją powstających faz oraz wpływem parametrów technologicznych procesu spiekania na intensywność strumienia ciepła wydzielanego podczas  analizowanej przebudowy fazowej. Zastosowanie modelu JMA pozwoliło w połączeniu z analizą strukturalną i badaniami kalorymetrycznymi na określenie parametrów procesu spiekania prowadzących do sekwencyjnej przebudowy fazowej mieszaniny proszków żelaza i aluminium w uporządkowaną fazę FeAl. Wykazano, iż sterując parametrami procesu spiekania takimi jak ciśnienie prasowania oraz szybkość nagrzewania można wpływać na intensywność egzotermicznej reakcji syntezy SHS, ograniczając w ten sposób porowatość oraz zmieniać morfologię struktury ziarnistej intermetalicznej osnowy i wydzieleń tlenkowych spieku, a tym samym wpływać na poprawę właściwości mechanicznych.

Wróć