www.bel.com.pl > Katalog > Karta katalogowa książki

Karta katalogowa książki

Okładka: Liquid Crystal
Autor: pod red. Leszka R. JAROSZEWICZA
Tytuł: Liquid crystal light modulators
Liczba stron: 108
Format: B5
Oprawa: twarda
Data wydania: 2014-11-27
ISBN: 978-83-7798-141-2
Wydawca: BEL Studio Sp. z o.o.
Opis:

Niniejsza monografia podsumowuje wieloletnie prace autorów nad badaniem właściwości i pomiarze parametrów fizycznych ciekłokrystalicznych modulatorów światła.

W pracy szczegółowo opisano trzy rodzaje urządzeń służących do modyfikacji różnych parametrów wiązek światła, urządzenia te służą do przełączania własności wiązek świetlnych. Pierwsze z nich, opisane w czwartym rozdziale, służy do zmiany płaszczyzny polaryzacji wiązki światła i znajduje zastosowanie w laserowych dalmierzach. W następnym rozdziale opisany jest ciekłokrystaliczny, przestrajalny elektrycznie filtr optyczny. Zmiana pasma spektralnego transmitowanego przez ten filtr została wykorzystana w urządzeniu do monitorowania zanieczyszczeń powietrza. Trzeci element ciekłokrystaliczny, opisany w szóstym rozdziale, jest sercem automatycznego hełmu spawacza. Ten element stanowi w zasadzie migawkę elektroniczną, czyli przełącznik zmieniający współczynnik transmisji optycznej o kilka rzędów wielkości w momencie powstania łuku elektrycznego. Każdy z wymienionych elementów optoelektronicznych modyfikuje inny parametr wiązki świetlnej: pierwszy – płaszczyzny polaryzacji, drugi – pasmo przepuszczania a trzeci – natężenie światła. Wszystkie trzy elementy zostały dokładnie opisane w monografii, poczynając od wymagań technicznych, konstrukcji (zawsze oryginalnej i wymagającej zaawansowanych technologii) a kończąc na pomiarze parametrów fizycznych i technicznych.

Wróć