www.bel.com.pl > Katalog > Karta katalogowa książki

Karta katalogowa książki

Okładka: Atergownik
Autor: Marek IWANOWSKI
Tytuł: Atergownik japońsko-polski. Porządek translandowy
Liczba stron: 414
Format: B5
Oprawa: miękka
Data wydania: 2014-10-10
ISBN: 978-83-7798-138-2
Wydawca: BEL Studio Sp. z o.o.
Do kupienia w księgarni IKNT
Sugerowana cena detaliczna: 88.00 zł
Opis:

Pojęcie-synonim ‘atergownik’ stworzył i poręczny syntetyzm atergownik ukuł Jan Wawrzyńczyk1. Tamże zaproponował grupę niezbędnych w praktyce prac nad indeksami i słownikami a tergo nazw: atergologia, atergolog, atergologiczny, atergotechnika, atergo­techniczny, atergozbiór.

Nadszedł czas, by mówić o atergologii monolingwalnej i atergologii bilingwalnej. O ile pierwsza jest lingwistom dość znana, to początki drugiej są niedawne i łączyć je należy w pierwszej kolejności z nazwiskiem Piotra Wierzchonia, który skonstruował dwa unikatowe, wielkiej objętości, atergowniki na materiale rosyjsko-polskim, zawierające po ok. 120 tys. par przekładowych.

Materiał japoński pojawił się w małym, mającym charakter prezentacyjny, wyborze we wzmiankowanej publikacji J. Wawrzyńczyka (2013), w porządku translandowym, z translatami rosyjskimi. Mimo szczupłości i ograniczenia tematycznego leksyki ujawnił on pewne podstawowe rysy morfologii języka japońskiego. Wczytywanie się w ten eksperymentalny zestaw par inspiruje do dalszych wysiłków w porządkowaniu słownikowych par przekładowych z translatami pochodzącymi z języków genetycznie pokrewnych.

Niniejszy tom jest pierwszym w dziejach leksykografii przekładowej opracowaniem atergologicznym par japońsko-polskich. Przedstawia w porządku translandowym ponad 18 588 jednostek języka ogólnego. Liczbę tę należy uznać już za pokaźną, obejmuje ona z nadmiarem jednostki tzw. języka bazowego i umożliwia dokonywanie wstępnych analiz porównawczych w obszarze lingwistyki konfrontatywnej i kontrastywnej.
Omówienie zasad selekcji owych 18 588 par zostanie przedstawione w odrębnej publikacji (w tomie II serii „Opuscula Iaponica et Slavica”), tutaj niech przemówi do osób zainteresowanych atergologią bilingwalną, japońsko-polską, sama materia leksykalna. Już w takiej masie wydaje się ona poznawczo intrygująca.

Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości uda mi się opublikować komplementarny atergownik (w układzie translatowym), a następnie atergowniki zawierające obszerniejszy wybór par przekładowych.

Wróć