www.bel.com.pl > Katalog > Karta katalogowa książki

Karta katalogowa książki

Okładka: Budowa drog IIIa
Autor: Wiesław Stanisław MŁODOŻENIEC
Tytuł: Budowa dróg – podstawy projektowania wyd. III
Liczba stron: 330
Format: B5
Oprawa: miękka, dostępna również twarda
Data wydania: 2014-10-17
ISBN: 978-83-7798-137-5
Wydawca: BEL Studio Sp. z o.o.
Do kupienia w księgarni IKNT
Sugerowana cena detaliczna: 82.00 zł
Opis:

Projektowanie jest przedsięwzięciem skomplikowanym, wymagającym wiedzy z zakresu zasad i metod projektowania geometrii dróg, tzn. projektowania przebiegu drogi w planie, w przekroju podłużnym w powiązaniu z wymiarowaniem przekrojów poprzecznych, które z kolei są powiązane z rozwiązaniami konstrukcji nawierzchni i sposobu odwodnienia. Ponadto przy projektowaniu należy uwzględniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania, nośności i stateczności konstrukcji, bezpieczeństwa z uwagi na możliwość wystąpienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia, ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przed nadmiernym hałasem, wibracjami, zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleb, a także korzystania z dróg przez osoby niepełnosprawne. Zagadnienia te są ogólnie znane, prezentowane są one między innymi w dokumentach normatywnych. Inaczej jednak czyta „warunki techniczne” inżynier, a inaczej student, stąd zrodziła się myśl napisania podręcznika, który byłby pomocny w stawianiu pierwszych kroków w projektowaniu dróg. W celu łatwiejszego zrozumienia poszczególnych zagadnień zilustrowano je schematami lub fotografiami.

Od autora (do wydania trzeciego)

Trzecie wydanie podręcznika Budowa dróg, podstawy projektowania, powstało z powodu wprowadzenia istotnych zmian dotyczących projektowania konstrukcji nawierzchni drogowych. Wprowadzono do wykorzystania dwa nowe katalogi: Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (KTKNPiP) oraz Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych (KTKNS). W poprzednich wydaniach powoływano się na KTKNPiP z 1997 r. i KTKNS z 2001 r. Od wydania drugiego nastąpił duży postęp technologiczny w budowie dróg, wprowadzono nowe normy i wymagania techniczne dostosowane do normalizacji europejskiej. Nowe katalogi umożliwiają projektantom wybór właściwej konstrukcji nawierzchni spośród wielu przedstawionych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych. Różnią się one od poprzednich katalogów między innymi tym, że przedstawiają różnorodne formy kształtowania dolnych warstw konstrukcji nawierzchni i ulepszonego podłoża. Stąd konieczność radykalnych zmian w rozdziale szóstym.
Dokonano też uzupełnień i zmian, wynikających z aktualizacji Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
Ponadto uwzględniono uwagi i wskazówki osób korzystających z podręcznika.
Za wszystkie uwagi i pomoc serdecznie dziękuję!

Wiesław Stanisław Młodożeniec

Warszawa 04.10.2014 r.

 

Dostępna w oprawie szytej, twardej w cenie 73,50 zł/egz.

Wróć