www.bel.com.pl > Katalog > Karta katalogowa książki

Karta katalogowa książki

Okładka: Wardin model reagowania
Autor: Katarzyna WARDIN
Tytuł: Model reagowania na zagrożenia piractwem morskim
Liczba stron: 236
Format: B5
Oprawa: twarda, dostępna również miękka
Data wydania: 2014-09-05
ISBN: 978-83-7798-212-9
Wydawca: BEL Studio Sp. z o.o.
Do kupienia w księgarni IKNT
Sugerowana cena detaliczna: 86.10 zł
Opis:

Autorka skupiła się na określeniu przyczyn, czynników sprzyjających i trudności w zwalczaniu współczesnego piractwa morskiego oraz wyselekcjonowaniu i analizie regionów jego występowania. Badaniom podlegała sytuacja
geopolityczna Somalii pod kątem jej wpływu na generowanie działalności i aktywnej obecności piratów somalijskich w Rogu Afryki. Ponadto podjęto próbę analizy strat ponoszonych przez transport morski, które powodują swoimi działaniami na morzu piraci somalijscy. Analizie podlega spektrum politycznego, militarnego i finansowego zaangażowania międzynarodowego (ONZ, UE, NATO oraz innych państw), mającego na celu ochronę transportu
morskiego oraz wpływ tego zaangażowania (organizacji, państw) na ograniczenie działalności piratów somalijskich. Zakresem badań objęto okres lat 2008–2011.


Rozwój piractwa somalijskiego w XXI w. stał się przyczyną stanowczej reakcji wszystkich podmiotów stosunków międzynarodowych, skierowaną na ochronę potężnego strumienia transportowego, który odbywa się każdego roku na analizowanym akwenie. Straty i dodatkowe koszty, ponoszone od roku 2008 w związku z tym procederem zarówno przez transport morski, jak i zaangażowane w ograniczanie i zwalczanie piractwa organizacje międzynarodowe
oraz poszczególne państwa, stanowią duże obciążenie finansowe, ponoszone dla społeczności międzynarodowej, ale ponad wszystko nie przyniosły do chwili obecnej (rok 2012) eliminacji tego zjawiska, a jedynie częściowo je ograniczyły.

Wróć