www.bel.com.pl > Katalog > Karta katalogowa książki

Karta katalogowa książki

Okładka: PF T64 cz2
Tytuł: Prace FILOLOGICZNE. Rocznik. Tom LXIV, część 2 (2014)
Liczba stron: 366
Format: B5
Oprawa: miękka
Data wydania: 2014-07-22
ISSN: 0138-0567
Wydawca: Wydział Polonistyki UW
Do kupienia w księgarni IKNT
Sugerowana cena detaliczna: 43.20 zł
Opis:
 • Od redakcji
 • Martyna Bala-Chrupek; Główne aspekty konceptualizacji zapominania we współczesnej polszczyźnie
 • Marta Chojnacka-Kuraś; O metaforycznej konceptualizacji bólu we współczesnej polszczyźnie
 • Veronika Čurdová; Pohyb po cestě prostřednictvím nohou jako zdrojová oblast metafor času v češtině
 • Paulina Dębek; Semantyka pojęcia ‘płacz’ we współczesnej polszczyźnie
 • Marta Falkowska; Skala subiektyfikacji a stopień eliptyczności wypowiedzenia. Wybrane zagadnienia
 • Elżbieta Górska; Dynamiczne podejście do metafory
 • Renata Grzegorczykowa; O dwóch typach badań semantycznych
 • Joanna Jurewicz; Brzuch jako pojęcie filozoficzne? Jak lingwistyka kognitywna pozwala zrozumieć staroindyjską metafizykę
 • Henryk Kardela; Karla Bühlera semiotyczna teoria origo a (inter)subiektywne aspekty znaczenia. Spojrzenie kognitywne
 • Dorota Kostrzewa; O metaforycznej konceptualizacji życia człowieka we współczesnym języku polskim na przykładzie metafory życie to człowiek
 • Monika Krzempek; Miejsce wykrzyknika w systemie części mowy – wykrzyknik w ujęciu kognitywnym
 • Agnieszka Libura; Obraz oburzenia we współczesnym języku polskim
 • Magdalena Majdak; Głos a emocje – wykładniki językowe (prolegomena)
 • Barbara Masny; Ran chrapliwa czerwień i piersi różowa soczystka, czyli semantyczne spojrzenie na Leśmianowskie użycie barwy czerwonej i różowej
 • Agnieszka Mikołajczuk; O nieśmiałości (i wstydliwości) w języku polskim (ujęcie semantyczne)
 • Agnieszka Ewa Piotrowska; Kształtowanie się znaczeń zwrotów z wyrazem zmysły w polszczyźnie (na materiale słownikowym)
 • Irena Vaňková; Žít a cítit: české konceptuální paralely
 • Krystyna Waszakowa; Pojęciowo-leksykalny obraz świadomości we współczesnej polszczyźnie (wprowadzenie do problematyki)
 • Magdalena Zawisławska; Zmysł i zmysły we współczesnej polszczyźnie
 • Dorota Zdunkiewicz-Jedynak; Lenistwo – polska konceptualizacja w świetle danych korpusowych i ankietowych
 • Informacje dla autorów

Wróć