www.bel.com.pl > Katalog > Karta katalogowa książki

Karta katalogowa książki

Okładka: Wyrazenia parentetyczne
Autor: Marzena Stępień
Tytuł: Wyrażenia parentetyczne w strukturze wypowiedzi
Liczba stron: 194
Format: B5
Oprawa: miękka
Data wydania: 2014-03-25
ISBN: 978-83-7798-200-6
Zleceniodawca: Wydawnictwa Wydziału Polonistyki UW
Wydawca: Bel Studio Sp. z o.o.
Do kupienia w księgarni IKNT
Sugerowana cena detaliczna: 33.60 zł
Opis:

Książka Wyrażenia parentetyczne w strukturze wypowiedzi - właściwości semantyczne, składniowe, prozodyczne przynosi odpowiedź na dwa ważne pytania: po pierwsze, czym jest parenteza; po drugie, czy należy ona w języku do narzędzi, czy też do działań na narzędziach.

Autorka dowodzi, że parentetyczność to złożona właściwość wyrażeń składająca się z trzech własności: kookurencyjności, czyli współwystępowania z pewnym wypowiedzeniem na określonych zasadach, posiadania odrębnej prozodii oraz pełnienia funkcji metatekstowej. Właściwość ta może zostać przypisana wyrażeniom pragmatycznie, na mocy ich użycia w określonej wypowiedzi, ale może również stanowić ich cechę inherentną (nieodłączną). I to właśnie wyrażeniom inherentnie parentetycznym, które do tej pory nie zostały systematycznie opisane,  poświęcona jest druga część pracy.

Wróć