www.bel.com.pl > Katalog > Karta katalogowa książki

Karta katalogowa książki

Okładka: Prm 2013
Tytuł: Polski Rocznik Muzykologiczny 2013
Liczba stron: 218
Format: B5
Oprawa: miękka
Data wydania: 2014-02-12
ISSN: 1733-9871
Zleceniodawca: Sekcja Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich
Do kupienia w księgarni IKNT
Sugerowana cena detaliczna: 25.20 zł
Opis:

Większość artykułów zgromadzonych w XI tomie Rocznika dotyczy nurtu dziejów kultury muzycznej stykającego się z kwestiami wyznaniowymi. Teksty te są bowiem pokłosiem 42. Konferencji Muzykologicznej ZKP „Musica ecclesiastica – vetus et nova” (Opole–Nysa 2013). Artykuły uporządkowane zostały w zasadzie chronologicznie; wyjątkiem jest otwierający Rocznik artykuł Hany Urbancovéj. Jest on zarysem dziejów prowadzonych na Słowacji badań pieśni ludowych – trzonu tradycyjnej kultury muzycznej. Wychodząc od okresu folklorystycznego, opisuje Urbancová rozwój dokumentacji ludowych śpiewów, wypracowywania metod analizy, interpretacji i systematyki pieśni ludowych. Zmierza ów proces od badania gatunków pieśni do określenia miejsca pieśni w życiu wspólnot lokalnych, opisu odrębności muzyki i zwyczajów mniejszości etnicznoreligijnych (relacja „obcy” – „swoi”) oraz ichmiejsca w kulturze narodowej, wreszcie przeobrażeń tradycyjnych kultur muzycznych stających się częścią kultury masowej.

Wróć