www.bel.com.pl > Katalog > Karta katalogowa książki

Karta katalogowa książki

Okładka: Speculum tom1
Autor: Jan WAWRZYŃCZYK
Tytuł: Speculum Linguisticum Vol. 1
Liczba stron: 172
Format: B5
Oprawa: miękka
Data wydania: 2014-02-12
ISBN: 978-83-7798-206-8
Wydawca: BEL Studio Sp. z o.o.
Do kupienia w księgarni IKNT
Sugerowana cena detaliczna: 42.00 zł
Opis:

Od redaktora

Speculum Linguisticum to moje kolejne (po Depozytorium leksykalnym języka polskiego, wprowadzającym do obiegu naukowego fotocytatografię jako nowy standard dla wypowiedzi badaczy) prywatne przedsięwzięcie edytorskie. Tym razem idzie o stworzenie niezależnego od jakichkolwiek instytucji, międzynarodowego forum wymiany myśli
lingwistycznej. Sprzyjał będę w szczególności piórom odważnym, Autorkom i Autorom wypowiedzi polemicznych, krytycznych, pobudzających do niekrępowanej ideologicznie i politycznie dyskusji.


Wszystkie języki świata są piękne i mają, tak jak ich nosiciele, równe prawa, nie ma języków lepszych i gorszych, ważniejszych i mniej ważnych, wszystkie służą komunikacji międzyludzkiej, komunikacji międzykulturowej. Wielojęzyczność ludności Ziemi jest jej bogactwem, utrata któregokolwiek języka Ziemię zuboża. Obrona i ochrona
wielojęzyczności i wielokulturowości jest dziś, w czasach globalizacji, konieczna. Nie bez znaczenia są tu najrozmaitsze inicjatywy, także, wydaje się, takie, jak niniejsza, czyli publikowanie zbiorów wypowiedzi naukowych w różnych językach. Ukazuje się wiele czasopism językoznawczych, liczne serie, biuletyny, tomy okolicznościowe itp. publikacje zawierające teksty w najróżniejszych językach. Speculum Linguisticum powiększy ich liczbę - dzięki uprzejmości i gotowości do współpracy osób zapraszanych przeze mnie do kolejnych tomów) - co będzie świadczyć przede wszystkim o dynamizmie poszczególnych środowisk uniwersyteckich i akademickich, z którymi utrzymuję kontakty.


Różnorodność, niespójność tematyczna Speculum Linguisticum może przeszkadzać, ale może też być atrakcyjna, może inspirować: ostatecznie spoglądania w zwierciadło trudno uniknąć, a całkowita rezygnacja z tej czynności (w zasadzie każdodziennej) raczej szkodzi...

Wróć