www.bel.com.pl > Katalog > Karta katalogowa książki

Karta katalogowa książki

Okładka: FM 2012-2013
Tytuł: Forum Muzykologiczne 2012-2013
Liczba stron: 136
Format: A4
Oprawa: miękka
Data wydania: 2014-01-31
ISBN: 978-83-7798-113-9
Zleceniodawca: Sekcja Muzykologów ZKP
Do kupienia w księgarni IKNT
Sugerowana cena detaliczna: 25.20 zł
Opis:

42. Konferencja Muzykologiczna ZKP „Musica ecclesiastica – vetus et nova”
odbyła się w dn. 23–25 października 2013 roku w Opolu i Nysie. Jej
współorganizatorem – obok Sekcji Muzykologów ZKP – była Katedra Muzyki
Kościelnej i Wychowania Muzycznego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu
Opolskiego. Podczas konferencji wygłoszono 50 referatów, dotyczących różnych
zagadnień muzyki kościelnej, zarówno tej dawnej (począwszy od XV wieku), jak i
najnowszej (tworzonej w XXI stuleciu). Pojawiły się również wystąpienia dotyczące
religijnego folkloru muzycznego, teologii muzyki i sakralnej ikonografii muzycznej.
Ważnym wątkiem konferencji było też przedstawienie dorobku tzw. muzykologii
kościelnej w Polsce, reprezentowanej przez ośrodki w Lublinie, Warszawie i Opolu,
oraz związanych z nimi badaczy – ks. prof. prof. Hieronima Feichta, Karola Mrowca,
Bolesława Bartkowskiego, Jerzego Pikulika i Jana Chwałka.

Wróć