www.bel.com.pl > Katalog > Karta katalogowa książki

Karta katalogowa książki

Okładka: Rozwoj srodkow transportu okladka
Autor: red.: Przemysław Simiński
Tytuł: Rozwój środków transportu w SZ RP
Liczba stron: 186
Format: B5
Oprawa: twarda
Data wydania: 2013-12-12
ISBN: 978-83-7798-101-6
Wydawca: BEL Studio Sp. z o.o.
Opis:

Siły Zbrojne stoją u progu kluczowych decyzji w zakresie odbudowy potencjału środków transportu. Nieodłącznym elementem podejmowanych działań jest problematyka ekonomiki zakupu środków transportu. Zakupy bowiem stanowią jeden z możliwych sposobów pozyskania pojazdów, uzasadnionym w przypadku typowych, dostępnych na rynku, środków transportu. Innym sposobem jest prowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad nowym typem uzbrojenia, które nie występuje na rynku lub ma specyficzne wymagania.

Wróć