www.bel.com.pl > Katalog > Karta katalogowa książki

Karta katalogowa książki

Okładka: Antropominia
Autor: Monika KRESA
Tytuł: Antroponimia historycznego pogranicza...
Liczba stron: 182
Format: B5
Oprawa: miękka
Data wydania: 2013-12-15
ISBN: 978-83-7798-202-0
Wydawca: BEL Studio Sp. z o.o.
Do kupienia w księgarni IKNT
Sugerowana cena detaliczna: 47.25 zł
Opis:

Antroponimia historycznego pogranicza mazowiecko-podlaskigo w XVIII wieku na przykładzie parafii Stoczek w ówczesnym dakanacie kamieńczykowskim. Imiona

Książka jest próbą kompleksowej analizy imiennictwa chłopów i szlachty – zamieszkujących w XVIII wieku wiejską parafię Stoczek położoną na historycznym pograniczu Mazowsza i Podlasia. Materiał, który stał się podstawą analizy, wyekscerpowano z ksiąg metrykalnych. Złożyło się na niego ponad 6 tysięcy zapisów jednostek imienniczych noszonych przez osoby zróżnicowane stanowo, wiekowo i płciowo. Celem pracy jest opis najważniejszych tendencji determinujących kształt tych repertuarów oraz próba odpowiedzi na pytanie, jakie znaczenie miało imię w osiemnastowiecznej społeczności wiejskiej. Analizie poddano następujące zagadnienia: repertuary oficjalnych imion mieszkańców parafii, częstość występowania poszczególnych jednostek onimicznych, stabilizację i dynamikę poszczególnych repertuarów imienniczych, wieloimienność, motywacje nadawania imion oraz ich typowość na tle innych repertuarów imienniczych osiemnastowiecznej Polski.

Wróć