www.bel.com.pl > Katalog > Karta katalogowa książki

Karta katalogowa książki

Okładka: Pf 64
Tytuł: Prace FILOLOGICZNE. Rocznik. Tom LXIV, część 1 (2013)
Liczba stron: 438
Format: B5
Oprawa: miękka
Data wydania: 2013-12-10
ISSN: 0138-0567
Wydawca: Wydział Polonistyki UW
Do kupienia w księgarni IKNT
Sugerowana cena detaliczna: 43.20 zł
Opis:
 • Od redakcji
 • Małgorzata Andrejczyk; Nazwy kamieni szlachetnych w Słowniku wileńskim i w Słowniku języka Adama Mickiewicza. Próba porównania
 • Janusz S. Bień; Dygitalizacja kartotek słownikowych
 • Adam Dobaczewski; Repetycja składnika jako produkt operacji semantycznej
 • Agnieszka Dziob, Paulina Łazarewicz; Problemy teoretyczno-metodologiczne semantycznego opisu czasowników w słowosieci 2.0
 • Adam Elbanowski; Nazywanie Ameryki: Nowy Świat w słownikach w latach 1550–1750
 • Maciej Grochowski; O operatorach metatekstowych typu w całym tego słowa znaczeniu
 • Halina Karaś; O badaniach sytuacji i stanu polszczyzny na Litwie na pograniczu litewsko-łotewsko białoruskim
 • Violetta Koseska-Toszewa, Joanna Satoła-Staśkowiak, Maksim Duszkin; Słownikowe kłopoty (na podstawie tworzonego przez zespół Polsko-bułgarsko-rosyjskiego słownika)
 • Ewa Kozioł-Chrzanowska, Urszula Zdunek; Słowniki elektroniczne – nowa jakość w polskiej leksykografii
 • Anna Kozłowska; Indeks leksyki pisarza jako typ opracowania leksykograficznego
 • Monika Kresa, Krzysztof Szafran; Przykład nowego zastosowania słownika polszczyzny historycznej
 • Dorota Kruk; Problemy z chłopem. Próba analizy diachroniczno synchronicznej
 • Beata Kuryłowicz; Słownik gwary ludowej w okręgu tykocińskim Zygmunta Glogera jako źródło Słownika gwar polskich Jana Karłowicza
 • Anna Majewska-Wójcik, Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn; O potrzebie leksykonu skróceń historycznych. Zamysł i dylematy badawcze
 • Joanna Muszyńska; Ile kapusty i grochu jest w „grochu z kapustą”
 • Bogusław Nowowiejski; Słownik Mrongowiusza – między Lindem a Słownikiem wileńskim
 • Joanna Okoniowa; Słownik gwar polskich Jana Karłowicza. Dziedzictwo. Inspiracje. Wyzwania
 • Anna Piotrowicz, Małgorzata Witaszek-Samborska; O pewnym słowniku gwary poznańskiej
 • Agnieszka Ewa Piotrowska; Próba charakterystyki semantycznej wyrazu nie i zaimków nieokreślonych z cząstką nie- na podstawie słowników historycznych (Słownika staropolskiego i Słownika polszczyzny XVI wieku)
 • Dorota Krystyna Rembiszewska; Leksyka z obszaru Mazur w Słowniku gwar polskich Jana Karłowicza
 • Ewa Rudnicka; Konwencje tytułowania słowników w początkach leksykografii nowopolskiej na przykładzie dzieł S.B. Lindego i A. Osińskiego
 • Krystyna Rutkowska; Interferencje litewskie i wschodniosłowiańskie w gwarach polskich na obszarze ignalińskim na Litwie
 • Zofia Sawaniewska-Mochowa; Dziewiętnastowieczne słowniki przekładowe z Litwy jako źródła do badania polszczyzny regionalnej
 • Katarzyna Sobolewska, Agnieszka Wełpa; Gwary Warmii i Mazur w Małym słowniku gwar polskich
 • Urszula Sokólska; Przyczynki do projektu Wielkiego słownika polskiego Jana Karłowicza jako źródło wiedzy o warsztacie leksykografa końca XIX wieku
 • Konrad Kazimierz Szamryk; Cytaty z prac naukowych Krzysztofa Kluka w Słowniku języka polskiego S.B. Lindego
 • Bogdan Walczak; Słownik wileński po latach
 • Jadwiga Waniakowa; Erazm Majewski i jego Słownik nazwisk zoologicznych i botanicznych polskich
 • Marcin Zabawa; Kwalifikatory w opisie leksyki komputerowej w słownikach ogólnych.
 • Zofia Zaron; Wymagania składniowe nazw osobowych w SNO
 • Piotr Żmigrodzki; Trzy mniej znane słowniki wyrazów obcych z pierwszej połowy XX wieku
 • Sebastian Żurowski; Gdzie szukać w słownikach nieleksykalnych jednostek języka?

Wróć