www.bel.com.pl > Katalog > Karta katalogowa książki

Karta katalogowa książki

Okładka: DROZDZ wobec blizniego
Autor: Katarzyna DRÓŻDŻ-ŁUSZCZYK
Tytuł: Wobec bliźniego. Pojęcia 'postawa', 'tolerancja', 'obojętność' w analizie semantycznej
Liczba stron: 178
Format: A5
Oprawa: miękka
Data wydania: 2013-10-20
ISBN: 978-83-7798-201-3
Wydawca: BEL Studio Sp. z o.o.
Do kupienia w księgarni IKNT
Sugerowana cena detaliczna: 36.75 zł
Opis:

Zasadniczym celem niniejszej pracy jest znalezienie odpowiedzi na pytanie o to, czy istnieje relacja - i ewentualnie jaka – pomiędzy dwoma pojęciami: ‘tolerancja’ i ‘obojętność’. Bezpośrednim bodźcem do podję­cia badań, których wyniki są prezentowane w tej pracy, stał się dla mnie jeden z mini wykładów Leszka Kołakowskiego O tolerancji (Kołakowski 2004). W centrum zainteresowania autora eseju – jak wskazuje na to już sam tytuł – znalazła się postawa bez wątpienia interesująca, a zarazem ważna dla współczesnego świata. L. Kołakowski w swoich rozważaniach konsekwentnie odkrywa, w jaki sposób idea tolerancji jest zmieniana tak, że powoli utożsamia się ją z obojętnością. Opracowania, po które sięgnęłam pod wpływem lektury Kołakowskiego, regularnie ów związek choćby sygnalizowały, nie przyniosły jednak dodatkowych argumentów dotyczących podporządkowania idei tolerancji obojętności.

Wróć