www.bel.com.pl > Katalog > Karta katalogowa książki

Karta katalogowa książki

Okładka: DAHLIG Cymbalisci
Autor: Piotr DAHLIG
Tytuł: Cymbaliści w kulturze polskiej
Liczba stron: 696
Format: B5
Oprawa: miękka
Data wydania: 2013-09-18
ISBN: 978-83-63877-29-3
Wydawca: Instytut Muzykologii UW
Opis:

Cymbaliści w kulturze polskiej to praca etnomuzykologiczna poświęcona głównie muzykom pochodzącym z Kresów Wschodnich i zamieszkałym po 1945 r. na Ziemiach Odzyskanych. Ilustracja na okładce, Maurycego Trębacza, inspirowana Jankielem z Pana  Tadeusza Adama Mickiewicza, przypomina, że gra na cymbałach spopularyzowana została na ziemiach polskich w XVII i XVIII w. przez muzyków żydowskich i cygańskich, a od schyłku XVIII w. i w XIX stuleciu przejmowana była przez inne narody na wschodzie I Rzeczy pospolitej Podstawą monografii są wywiady z cymbalistami seniorami przeprowadzone w latach 1981–2006 na temat m.in. międzywojennej praktyki muzycznej, przystosowania po migracji oraz odnowy tradycji kresowych w ostatniej dekadzie XX w. Przytoczenie rozmów z cymbalistami Podkarpacia dało możliwość porównań z trwaniem dziedzictwa muzycznego nienaruszonego przesiedleniami.

Wróć